İhtiyaç duyduğunuz yaşam alanlarının tasarlanabilmesi ve uygulanabilmesi için birbirinden farklı disiplinleri organize ederek daha işlevsel,estetik ve sağlam aynı zamanda yaşayan ve çevresini yaşatan çağdaş ve özgün yapılar tasarlıyoruz.

Kullancılarımıza;Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerini:

• Veri Toplama
• Şematik Tasarım
• Kesin Proje Çalışmaları
• Uygulama Projeleri
• İnşaat, olarak beş ana başlıkta topladık.

"Mimarlık, biçim haline gelmiş yaşamdır." Frank Lloyd Wright01 - Veri Toplama

Proje beklentilerine yönelik veri toplama, proje paydaşları düşünce ve bilgileri ve proje takımı ile yapılacak koordinasyon toplantılarını kapsar. Bu aşamalar, proje şekillenmesi açısından oldukça önemli adımlardır.

02 - Şematik Tasarım

Bu aşamada 2D-3D boyutlu çalışmalar ile projenin genel konsepti belirlenir. Genel kararlar proje paydaşları ve proje takımı arasında netleştilir.

03 - Kesin Proje Çalışmaları

Kararlaştırılan proje belediye, ülke, yerel normlara ve standartlara uygunluğu kontrol edilerek, çalışmalar ile ilgili makamların onayına sunulacak hale getirilir.

04 - Uygulama Projeleri

Hazırlanan proje, şantiye uygulamasına yönelik daha detaylı ve kapsamlı hale getirilir.

05 - İnşaat

Tasarım aşamasında kararlaştırılan beklentilerin denetimi yapılır. Proje kararlaştırıldığı doğrultuda, inşaat aşamasında birebir korunarak uygulanır.
İç Mimarlık İç Mimarlık Kullanıcıların isteklerini ve bütçelerini göz önünde bulundurarak, mekanı kullanım amacına uygun, işlevsellik, estetik, sağlamlık ve ergonomi kavramları çerçevesinde kullanıcılara en uygun yaşam alanları oluşturuyoruz. Detaylı Bilgi
Uygulama Uygulama Bu aşamada tasarımlarımızı somutlaştırırken milimetrik ölçülerle detaylandırıyor ve uzman teknik ekibimiz ile yerinde birebir uyguluyoruz. Günümüze ait tasarım ve uygulama anlayışının daha iyisini size sunuyoruz. Detaylı Bilgi

1-Çevre Analizi
2-Bina Analizi
3-Mimari Program (Architectural Program)
4-İlişkiler Matrisi (Adjancency Matrix)
5-Bubble Diyagramı
6-Yerleşim Diyagramı (Zonning Diagram)
7-Anlamsal Diyagram (Semantic Feature Diyagram)
8-Renk Diyagramı (Color Palette)
9-Malzeme Paftası (Sample Board)

Konsept 25 Konsept

1-Şematik ve Fizibilite (Schematic)
2-Tasarım Geliştirme (Design Development)

Kullancıların istekleri doğrultusunda,belirlenmiş konsept üzerinden dijital ortamda 2D ve 3D çizimler yapılır.

Ardından tasarlanan projenin,standartlara ve yerel normlara uygunluğu kontrol edilir.İlgili mercilerin onayına sunulacak standarta getirilir.

Mimari 50 Mimari

1-İlgili makamların onayı
2-Uygulama projelerini oluşturma ve başlama

Gerekli mercilerle de görüşmeler yapılıp,projeler onaylandıktan sonra ruhsat alınır.

Çizilmiş tüm projeler (mimari ve iç mimari) uygulamaya hazır hale getirilecek şekilde detaylandırılır,uygulama projeleri oluşturulur.

Uygulama 25 Uygulama

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Gönderiliyor...